Hazeu Orchids is in 2012 gestart met de uitwerking van het idee om algen te telen in de kasgevel. Voor de teelt van Phalaenopsis is het licht dat via de kasgevel binnenkomt niet nodig. Vandaar dat op die plaats algen kunnen worden geteeld. De primeur hiervan is bij Hazeu Orchids.
Binnen een glastuinbouwbedrijf is alle infrastructuur aanwezig voor de algenteelt: warmte, assimilatielicht, zonlicht, OCAP CO2, bemesting/ voeding/ zouten (in drainwater). Algenteelt in de gevel leidt tot verbreding/ diversificatie van het glastuinbouwbedrijf.

In samenwerking met AlgaSpring heeft Hazeu een fotobioreactor ontworpen in de gevel van één van de kwekerijen van Hazeu Orchids. Samen met leverancier Agro Partners Elektrotechniek is een reactor van 20m2 opgebouwd en geplaatst. Vervolgens is er één type alg getest, die veel gebruikt wordt in de algenteelt.
De activiteiten van het project zijn onder meer gericht op:
– het beperken van vervuiling van de algenkweek in de reactor;
– ontwikkelen van teeltrecepten voor de verschillende seizoenen;
– doorontwikkelen en aanpassen van het prototype fotobioreactor.

De testfase van het project duurde circa 1,5 jaar. De resultaten zijn tot op heden wisselend, van succesvol tot voor verbetering vatbaar. De reactor is aangepast aan de testresultaten en er zijn protocollen ontwikkeld voor de juiste werkwijze en teeltrecepten.

innovatie

Het eerste deel van het innovatietraject is op 1 juli 2015 afgerond. Op dit moment wordt er gekeken hoe het project een vervolg kan krijgen. Het doel van Hazeu Orchids is een duurzame teelt van hoogwaardige algen die een hoogwaardige gebruikswaarde hebben.

Dit innovatieproject wordt gefinancierd uit het programma Plattelandsontwikkeling 2007-2013. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP in Nederland.

euro”Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.”